Nok jib jib logo
ดาวน์โหลด

ประจำปี 2559

Nok jib jib

พัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บมจ.สายการบินนกแอร์ ซึ่งอยู่ภายใต้ชื่อทางการค้า "นกแอร์" จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 ในชื่อบริษัท สกายเอเชีย จำกัด (Sky Asia Ltd.) ต่อมาวันที่ 16 มกราคม 2549 เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด" ภายหลังได้แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556

บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจเพื่อให้บริการในเส้นทางบินระหว่างประเทศ ในปีพ.ศ. 2557 จึงได้เข้าร่วมทุนกับสายการบินสกู๊ต เพื่อจัดตั้ง สายการบินนกสกู๊ต ดำเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัดระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

2559
 • ผนึกกำลังเปิดตัว VALUE ALLIANCE โดยเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตร 8 สายการบินราคาประหยัดชั้นนำของเอเชีย
 • เปิดตัว Smile Across Asia
2558
 • เข้าลงทุนในบริษัท Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งข้ึนที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนา ระบบการจองบัตรโดยสารระหว่างสายการบิน
 • เปิดตัวบริการ Nok Sky Cefe บนเครื่องบินใบพัด Q400s NextGen
 • เปิดตัวบริการ Nok Premium Seat บน Boeing 737-800
 • เปิดตัวเส้นทางต่างประเทศ ดอนเมือง – โฮจิมินห์ และ ดอนเมือง – ฮานอย ( International Route)
 • เปิดตัวบริการ Nok Air Application on Apple Watch
 • เปิดตัวบริการ Nok Transfer “Fly 'n' Ride” บริการรถรับส่งจากสนามบินสู่ตัวเมือง
2557
 • ร่วมทุนกับ สายการบินสกู๊ต ในการจัดตั้ง บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจให้บริการ สายการบินระยะกลางในเส้นทางระหว่างประเทศ
 • เปิดตัว NOK Wifi on Broad เป็นสายการบินแรกในเอเชีย
 • รับมอบเครื่องบินใบพัด Bombardier Q400s NextGen ครั้งแรกจากประเทศแคนนาดา
 • เปิดตัวรายการ The Angel
2556
 • แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนเพื่อนำบริษัทเข้าจดทำเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556
 • เปิดตัวเส้นทางบินต่างประเทศครั้งแรก ดอนเมือง – ย่างกุ้ง ( International Route)
 • เปิดตัวโครงการ NOK Gives Life
2555
 • ย้ายฐานปฏิบัติการบินกลับมายังท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ภายหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย
 • รับมอบเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 เพิ่มเติมจำนวน 5 ลำ และเอทีอาร์ 72-500 เพิ่มจำนวน 1 ลำ
2554
 • เกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง บริษัทจึงย้ายฐานปฏิบัติการบินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิตามแผนฉุกเฉินที่ได้วางไว้ล่วงหน้า
 • อาสาเป็นผู้จัดส่งถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ
 • รับมอบเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 ครั้งแรก
2553
 • เปิดตัวบริการ Check in ผ่านมือถือด้วย NOK Application ครั้งแรก
2550
 • ย้ายศูนย์ปฎิบัติการการบินกลับมายังท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเป็นสายการบินแรก ตามนโยบายรัฐบาลที่ อนุญาตให้เปิดดำเนินการท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองสำหรับเที่ยวบินในประเทศ
2549
 • เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
2547
 • ก่อตั้งสายการบินนกแอร์ภายใต้ชื่อ บริษัท สกายเอเชีย จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัด