ติดต่อนักวิเคราะห์

ดูบทวิเคราะห์ย้อนหลังทั้งหมด

บริษัทหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์ ดาวน์โหลด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด คุณระวีนุช ปิยะเกรียงไกร
โทร. 0 2949 1002
อีเมล์ raweenuch.piyakriengkai@scb.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณอำนาจ โงสว่าง
โทร. 0 2646 9712
อีเมล์ amnart.n@fnsyrus.com
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) คุณศักดิ์สิทธิ์ พัฒนานารักษ์
โทร. 0 2617 4900
อีเมล์ saksid.pha@thanachartsec.co.th
RHB Research Institute Sdn Bhd Ahmad Bin Maghfur Usman
โทร. +603 9207 7654
อีเมล์ ahmad.maghfur.usman@rhbgroup.com
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณสิทธิชัย ดวงรัตนฉายา
โทร. 0 2658 6300 ต่อ. 1393
อีเมล์ sittichai.d@maybank-ke.co.th
Macquarie Securities (Thailand) Limited คุณจิตติมา รัตนธรรม
โทร. 0 2694 7985
อีเมล์ jitima.ratanatam@macquarie.com
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณชิดชนก โอปนายิกุล
โทร. 0 2696 0049
อีเมล์ chichanok.o@kasikornsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณรณกฤต สารีวงศ์
โทร. 0 2205 7000
อีเมล์ ronnakrit.sa@countrygroup.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) คุณกษิดิศ จุณณวัตต์
โทร. 0 2305 9205
อีเมล์ kaseedit@phatrasecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคเค เทรด จำกัด คุณเบญจพล สุทธิ์วนิช
โทร. 0 2680 2222
อีเมล์ benjaphol_s@kks.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณสยาม ติยานนท์
โทร. 0 2635 1700 ต่อ 483
อีเมล์ siam@phillip.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุณสิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง
โทร. 0 2659 7000 ต่อ 5010
อีเมล์ Sittidath.prasertrungruang@krungsrisecurities.com
BNP Paribas Equity Research Somkij Oranchatchawan
โทร. 0 2611 3535
อีเมล์ somkij.ora@fssia.com
KT Zmico Securities PCL เรณู บรรดาศักดิ์
โทร. 0 2695 5836
อีเมล์ raenoob@ktzmico.com
AEC Securities PCL อิศรา เลิศสุดคนึง
โทร.
อีเมล์ Itsara.l@aecs.com
KGI Securities PCL คุณปริญทร์ กิจจาทรพิทักษ์
โทร. 0 2658 8858
อีเมล์ parink@kgi.co.th