ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารสำหรับปี 2565 2564 2563
รายงานประจำปี
งบการเงิน
Q2
Q2 FY
Q1 Q2 Q3 FY
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q2
Q2 FY
Q1 Q2 Q3 FY
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB