ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง
อาคารส่วนกลาง ห้องเลขที่ 4235 ชั้น 4
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. : 02 627 2000
แฟกซ์. : 02 285 6944
อีเมลล์ : nok_ir@nokair.com

"ขอสงวนสิทธิ์ การตอบคำถามที่ละเมิดต่อจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์"

ชื่อ - นามสกุล:*
โทรศัพท์:
แฟกซ์:
อีเมล์:* 
ที่อยู่:
รายละเอียด:*


เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้