กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:

NOK

1.04

(- |-% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) -
มูลค่า 0
หน่วย: บาท
ปรับปรุงเมื่อ: 01 กรกฎาคม 2564 16:40

Chart Type